هدف از جلسات اکوسیستم سرمایه کذاری فراهم کردن بستری جهت تمرین آموخته های فارغ التحصیلا ن کارگاه TSW و کسب تجربه در نوشتن سناریو های قیمت  در کنار سایر فارغ التحصیلان می باشد  ، سینرژی و هم اندیشی گروهی با نظارت استاد و  استفاده از فرصت تشخیص داده شده  در دنیای واقعی خروجی این جلسات خوهد بود

   I E W  کارگاه اکوسیستم سرمایه گذاری Investment Ecosystem Workshop مدت کارگاه شهریه
 در این کارگاه چهارساعته  شرکت کنندگان با نظارت استاد  به تحلیل  بررسی 360  درجه ای یک فرصت سرمایه گذاری می پردازند   4 ساعت  600.000
     
 

 

یازدهمین کارگاه حال ثبت نام

کارگاه اکوسیستم سرمایه گذاری

 تاریخ و روز برگزاری:

     مرداد 98

     ساعت  

محل برگزاری:

    میدان ونک

برگزار کننده :

 شرکت مشاور سرمایه کذاری آرمان آتی

 دومین کارگاه اکوسیستم

 تکمیل فرم ثبت نام

هدف از کارگاه :

 تحلیل و تشخیص فرصت سرمایه گذاری

طول کارگاه :

چهارساعت

تلفن واحد آموزش :

22608751